Stamspolning Stockholm – förhindra skador 

Stammarna transporterar dagligen allt du spolar i toaletten och allt som du spolar i dina kranar. Duschar du så kommer hår, tvålrester, hudavlagringar och annat att hamna i stammarna. Om du lagar mat och diskar stekpannan så kommer en massa fett att försvinna ner i avloppsrören. 

Detta innebär att det också finns en uppenbar risk för att saker och ting fastnar, orsakar stopp och där exempelvis ett rör spricker av trycket. Om så sker så har man ett läckage eller en större vattenskada på halsen och detta innebär att man också tvingas öppna plånboken på vid gavel. Genom en stamspolning i Stockholm kan detta undvikas.

Stamspolning Stockholm – en viktig del av underhållet 

 En stamspolning i Stockholm är en viktig del av underhållet av stammarna och det är något som både villaägare, BRF:er och fastighetsägare bör titta närmare på. Tyvärr så handlar det dock även om en riktigt bortglömd detalj. För många så inser man existensen av stammarna först då det är för sent och då man tvingas ta kostnaderna för en vattenskada eller ett omfattande stambyte. 

Genom att regelbundet låta genomföra en stamspolning i Stockholm så kan man förlänga livslängden på stammarna, samtidigt som man också minimerar risken för kostsamma, akuta skador. 

Kombinera en stamspolning med en rörinspektion 

Att veta skick och status på stammarna är något som sätter dig i förarsätet gällande din egen ekonomi. Det är också en fråga som snabbt kan besvaras. En rörinspektion tar inte så lång tid att genomföra och dagens teknologi – man använder sig av kameror – ger också exakta svar på om det finns skador, och var dessa finns. 

Det gör att du kan börja planera för framtida åtgärder i god tid och exempelvis välja en relining snarare än ett stambyte. Kostnaden blir då lägre, samtidigt som du slipper leva i ett byggkaos under projektets gång. 

En rörinspektion blir tillsammans med en stamspolning i Stockholm de mest effektiva sätten att säkerställa kvalitet i de rör och ledningar som löper längs huskroppens insida.