Kategoriarkiv: Utbildningar

Heta arbeten har släckt bränder i över trettio år

På trettio år har antalet bränder orsakade av heta arbeten minimerats. Hur kommer det sig att konceptet har varit så lyckat? Och hur kan du själv bidra?

Om du jobbar med svetsning eller explosiva ämnen har du förhoppningsvis ett heta arbeten-certifikat. Om du ännu inte har ett intyg som visar att du kan och får arbeta med brandfarliga arbetsuppgifter men är intresserad av ett jobb inom till exempel byggbranschen har du säkert hört talas om intyget för heta arbeten. Men vad innebär egentligen “heta arbeten” och hur kan du själv få ett certifikat?

Vad många inte vet är att heta arbeten är en av de viktigaste och största åtgärderna för ökad brandsäkerhet som har gjorts i Sverige under de senaste trettio åren. Brandskyddsföreningen startade konceptet Heta arbeten år 1990 på uppdrag av försäkringsbolagen för att standardisera reglerna för alla branscher i landet. Försäkringsbolagen såg stora risker i flera arbetsmoment och man ville förebygga olyckor.

Heta arbeten – en succé för säkerheten på arbetsplatser

Allt eftersom nya metoder och verktyg har introducerats på arbetsmarknaden har utbildningen Heta arbeten uppdaterats. Det är fortfarande Brandskyddsföreningen som ligger bakom konceptet och de är garantin för att alla heta arbeten-kurser är godkända enligt gällande branschnormer. Det är däremot inte alltid Brandskyddsföreningen som genomför själva utbildningen, utan det kan lika gärna vara ett företag eller en annan förening.

Konceptet Heta arbeten har varit mycket lyckat. Sedan det startade för över trettio år sedan har antalet bränder orsakade av brandfarliga arbetsmoment minskat med åttio procent. Eftersom konceptet går ut på att certifierade personer i sin tur utbildar nya människor sprids kunskaperna snabbt och effektivt, vilket har bidragit till att det har varit så lyckat. Gå en heta arbeten-kurs redan idag och var själv en del av det olycksförebyggande arbetet!

En fallskyddsutbildning kan rädda liv

Som takläggare arbetar man på höga höjder och det är därför viktigt med säkerheten och att man har rätt utrustning. Men enligt lagen måste man också ha gått en godkänd fallskyddsutbildning.

För att kunna arbeta säkert på högre höjder och inte utsätta sig för risker, måste man enligt lagen gå en fallskyddsutbildning. Det är arbetsgivaren som är ansvarig och måste se till att de anställda har rätt utbildning och säkerhetsutrustning. Det är vanligt att man går en fallskyddsutbildning tillsammans med sina kollegor och att delar av utbildningen sker på arbetsplatsen och i den miljö man normalt arbetar i. En fallskyddsutbildning består av både teori och praktiska övningar. Man brukar börja med själva teorin som består av ett flertal filmer, för att sedan praktisera det man har lärt sig på sin arbetsplats eller på utbildningscentret.

Kunskaperna från fallskyddsutbildningen måste fräschas upp med jämna mellanrum

För att få ett bevis på att man har genomgått en fallskyddsutbildning måste man också ha blivit godkänd på det teoritest som utbildningen avslutas med. Utbildningsbeviset är sedan giltigt i två år, och därefter måste man fräscha upp sina kunskaper igen. Det finns två olika fallskyddsutbildningar och vilken man behöver beror på arbete och vilken skyddsutrustning man arbetar med. Arbetar man på högre höjder med exempelvis takläggning måste man gå den mer omfattande fallskyddsutbildningen. Är man osäker på vilken typ av utbildning man behöver kan man alltid rådfråga ett utbildningsföretag. Men det är viktigt att det utbildningsföretag man vänder sig till är certifierat.