Kategoriarkiv: Dränering

Dränering i Eskilstuna förebygger fuktskador

Om du misstänker att dräneringen runt ditt hus kan vara bristfällig, finns risk att du får fuktproblem. Kontakta en firma som utför dränering i Eskilstuna.

I ett hus med källare finns nästan alltid problem med att fukt successivt börjar tränga in genom husgrunden. Orsakerna kan vara flera. Om huset är byggt långt tillbaka i tiden kan vi misstänka att schaktet runt huset är fullt med bråte som inte borde vara där. Stenar eller andra föremål kan skava på en källarvägg och vattnet kan ta sig igenom springor som bildats.

De senaste åren har vi fått vänja oss vid att vädrets makter ger upphov till häftiga skyfall. Om avrinningen kring ett hus då är dålig kan regnvatten stå kvar en längre tid och skada en husvägg. Det är därför klokt att se över dräneringen kring hus som har några år på nacken och ett företag som sysslar med dränering i Eskilstuna kan lösa problemen. 

Åtgärder vid dränering i Eskilstuna

Processen med dränering börjar med att allt som finns i närheten av huset tas bort. Det kan handla om grus eller asfalt men också gräs. Därefter gräver firman som arbetar med dränering i Eskilstuna runt huset. Det som finns i schaktet tas bort och nya dräneringsrör läggs längst ner i gropen. För att skydda huset fortsättningsvis är det klokt att sätta en skyddsmatta mot källarväggen. Den ger en barriär mot fukt. 

När dräneringsrör och skyddsmatta finns på plats är det dags att fylla igen schaktet. Det ska göras med material som har bra dräneringsförmåga och görs normalt med singel. Allt för att vattnet från regn och smält snö snabbt ska rinna ner till de dräneringsrör som i sin tur leder iväg vattnet. Ett gott råd är också att aldrig ha rabatter i direkt anslutning till en husvägg.

Ung husägare – har du koll på läget om dränering i Stockholm?

Du som är ung och just köpt hus i Stockholm kanske inte har full koll på hur viktigt det är med dränering. Och att den behöver göras om med ca 25 års mellanrum.

Som ung husköpare har du sannolikt inte koll på alla aspekter av att vara husägare. Till exempel är dränering ett område du kanske aldrig har reflekterat över. Nu när du äger ett hus är det dock dags att läsa på om ämnet. Det är nämligen mycket viktigt att dräneringen fungerar som den ska.

Dränering handlar om att leda bort vatten från ditt hus, och är grundläggande för att hålla huset fritt från fuktskador. Det första du bör göra är att ta reda på när dräneringen runt ditt hus gjordes senast, och räkna dig fram till när det är dags nästa gång. Dränering har generellt inte längre livslängd än cirka 25 år.

Dränering – stor kostnad men kan fås till fast pris

Det ska sägas med en gång att dränering inte är någon billig historia. Förhoppningsvis har du gjort utrymme i hushållsbudgeten även för större omkostnader. Om inte är det läge att lägga upp ett sparkonto för det framtida dräneringsarbetet. 
Det kan dock kännas trygg att veta att man kan lägga ny dränering i Stockholm till fast pris. Att välja en entreprenör som erbjuder dränering till fast pris är ett bra sätt att få kontroll över sin budget och undvika obehagliga överraskningar med extra kostnader. Gör noggrann research när du letar efter en entreprenör för dränering. Välj en som är pålitlig och erfaren.