Dränering i Eskilstuna förebygger fuktskador

Om du misstänker att dräneringen runt ditt hus kan vara bristfällig, finns risk att du får fuktproblem. Kontakta en firma som utför dränering i Eskilstuna.

I ett hus med källare finns nästan alltid problem med att fukt successivt börjar tränga in genom husgrunden. Orsakerna kan vara flera. Om huset är byggt långt tillbaka i tiden kan vi misstänka att schaktet runt huset är fullt med bråte som inte borde vara där. Stenar eller andra föremål kan skava på en källarvägg och vattnet kan ta sig igenom springor som bildats.

De senaste åren har vi fått vänja oss vid att vädrets makter ger upphov till häftiga skyfall. Om avrinningen kring ett hus då är dålig kan regnvatten stå kvar en längre tid och skada en husvägg. Det är därför klokt att se över dräneringen kring hus som har några år på nacken och ett företag som sysslar med dränering i Eskilstuna kan lösa problemen. 

Åtgärder vid dränering i Eskilstuna

Processen med dränering börjar med att allt som finns i närheten av huset tas bort. Det kan handla om grus eller asfalt men också gräs. Därefter gräver firman som arbetar med dränering i Eskilstuna runt huset. Det som finns i schaktet tas bort och nya dräneringsrör läggs längst ner i gropen. För att skydda huset fortsättningsvis är det klokt att sätta en skyddsmatta mot källarväggen. Den ger en barriär mot fukt. 

När dräneringsrör och skyddsmatta finns på plats är det dags att fylla igen schaktet. Det ska göras med material som har bra dräneringsförmåga och görs normalt med singel. Allt för att vattnet från regn och smält snö snabbt ska rinna ner till de dräneringsrör som i sin tur leder iväg vattnet. Ett gott råd är också att aldrig ha rabatter i direkt anslutning till en husvägg.