Kategoriarkiv: Geoteknik

Geoteknisk undersökning – före byggnation

Vid projektering av en större anläggning är det oftast nödvändigt att utreda vad som döljer sig under markytan. Låt göra en noggrann geoteknisk undersökning!

När en motorväg givit sig iväg på egen hand, eller när en villa glidit ner för en slänt, är det lätt att bli efterklok. Innan spaden ens sattes i marken skulle en geoteknisk undersökning ha gjorts. Att bygga olika anläggningar på lös grund, utan speciella åtgärder, går helt enkelt inte.

Det finns områden i vårt land som är välkända för att bestå av lösa jordlager där jordskred kan ställa till katastrofer. Ändå måste kanske landsvägar och järnvägar dras över sådana områden. Då måste en geoteknisk undersökning göras innan för att få förslag till olika förstärkningsarbeten – som exempelvis pålning ner till fasta jordlager.

Geoteknisk undersökning och exploatering av mark

Det kan vara lockande för ett byggföretag att förvärva mark i okänd terräng för att bygga ett attraktivt villaområde. Områden med utsikt över ett vattendrag kan vara speciellt lockande. Men bakom fasaden, eller snarare under marken, kan faran lura. Det kan finnas flyktiga jordlager som ger upphov till jordskred – och de kan ge skador på färdigbyggda villor.

Hur kan man undvika denna typ av fatala misstag? En självklar åtgärd är förstås att genomföra en geoteknisk undersökning med hjälp av ett etablerat konsultbolag som har stor expertis. En sådan undersökning startar med att områdeskartor studeras. Det kan finnas geologiska kartor och flygfoton över området. Nästa steg kan vara att utföra olika typer av borrningar för att fastställa de eventuella riskerna vid byggnationen.