Trädfällning Nacka – låt proffs sköta jobbet 

Trädfällning är något som kräver erfarenhet, rätt utrustning och en utbildning för att klara av. Tyvärr är detta något som folk i gemen har missat. Man ser att många privatpersoner väljer att på egen hand fälla träd som står på tomten – detta utan en tanke på vilka krafter som sätts i spel och vilka risker man tar i och med detta. I vissa fall så bryter man även mot lagen. Planerar du en trädfällning i Nacka så bör du nämligen alltid kontakta Byggnadsnämnden innan: du kan behöva ansöka om ett marklov. 

Även i övrigt bör du tänka dig för både en och två gånger innan du ger dig i kast med att fälla ett träd. Ser man till hur en professionell firma inom trädfällning i Nacka arbetar så handlar det primärt om att fälla trädet på ett säkert sätt. Man arbetar metodiskt med att ta fram en plan för hur trädet ska fällas och hur man minimerar riskerna. 

Riskerna kan vara att exempelvis en person skadas eller att närliggande egendom får trädet över sig. Finns en sådan risk så sker också fällningen på ett sätt som utesluten detta – exempelvis genom en sektionsfällning där arboristerna använder en kranbil och kapar trädet i sektioner snarare än med ett enda hugg. 

Bra priser för professionell trädfällning 

En onödig kostnad? Vi skulle definitivt säga att det handlar om att investera i den egna säkerheten. 

Dessutom så handlar det inte om några enorma summor och som privatperson så finns även en möjlighet att ytterligare komma lite billigare undan. Genom att använda ditt rut-avdrag så kan du sänka kostnaden med hälften: Rut ger dig en möjlighet att dra av halva arbetskostnaden. 

Utöver detta kan du även inkludera bortforsling och stubbfräsning i priset. Det är värt varenda krona. Det finns andra, mer lämpliga projekt, att själv hugga in på.