Relining i Stockholm – förstärk rören

Avloppsrör i fastigheter kan bli förslitna och i värsta fall kan läckage uppstå. Ett företag som arbetar med relining i Stockholm kan förebygga sådant.

Avloppsrör i fastigheter står inte ut med vad som helst. Tyvärr märker vi inte deras missnöje förrän det är för sent. Varför skadas då avloppsrören? En vanlig orsak är att matrester med fett sköljs ut i en diskho istället för att källsorteras. Resultatet blir att avlagringar och proppar i rören bildas.

Vad gör då en företagsam hyresgäst för att lösa upp en propp. Inte sällan häller man i propplösare som innehåller natriumhydroxid. Sådana medel nöter på rören som blir tunnare och tunnare. Istället bör man självklart rensa rören mekaniskt eller högtrycksspola dem med jämna mellanrum. Och givetvis ska man undvika att spola ut olämpliga saker i toaletten som kan fastna i rörkrökar och vattenlås.

Relining i Stockholm – inspektion före åtgärd

Den fastighetsägare i Stockholm som hör talas om problem med avloppen i tid och otid, bör inspektera rören noggrant. En vanlig metod är att fotografera rören med specialkamera. Från bilderna kan förekommande skador lokaliseras. Rör som skadats ska givetvis bytas ut. Och när det är gjort är det dags att högtrycksspola hela avloppssystemet.

När avloppsledningarna är spolade är det dags att förstärka dem. Det görs med hjälp av relining, vilket innebär att en slitstark plastslang läggs in på insidan av rören. Slangen härdas mot röret med olika metoder. Metoden med relining är väl beprövad sedan 1990-talet. Relining gör att rören blir som nya och ett kostbart stambyte kan undvikas.

Ta reda på mer genom att besöka: nfksverige.se