Hjälp med rivning av fastighet i Stockholm

Ska ni bygga nytt i Stockholm men behöver först riva en annan fastighet? Ta då hjälp av en firma som är expert på sanering och rivning av gamla byggnader.

Att riva en äldre byggnad kan vara komplicerat, särskilt om byggnaden också innehåller asbest eller andra farliga ämnen. Rivning måste ske på ett säkert sätt så att omgivningen inte tar skada men inte heller de som utför den. Därför ska man alltid anlita en professionell rivningsfirma vid rivningsarbeten. Men innan man kan ta ner en byggnad måste man ansöka om rivningstillstånd och det gör man hos kommunens stadsbyggnadskontor.

Först när man har sitt rivningstillstånd kan man kontakta en firma som sysslar med rivningsarbeten. Ta gärna in offerter från några olika då priserna kan variera, men var noga med att välja ett certifierat företag. Detta eftersom det innebär att de har alla de särskilda tillstånd som krävs vid rivning, inklusive asbestsanering. Titta också på referenser från tidigare uppdragsgivare.

Så går en professionell rivning till

Inför en professionell rivning i Stockholm gör man alltid en noggrann undersökning av fastigheten. Detta för att kunna planera rivningen ordentligt för att den sedan ska kunna utföras på ett säkert sätt. Vid undersökningen provtar man även olika material för att ta reda på om det finns asbest eller andra farliga ämnen i byggnaden. Måste byggnaden saneras från exempelvis asbest börjar man med detta. Därefter plockar man ut sådant som har ett andrahandsvärde och kan användas vid renoveringar av andra byggnader som exempelvis fönster.

När man sedan river ut övrigt byggmaterial sorteras glas, plast, metall och trä för att sedan skickas till återvinningen. När det endast återstår ett betongskelett av byggnaden river man detta med hjälp av en grävskopa och fraktar sedan bort det. På så vis får man en städad tomt att bygga på.