Viktigt med marksanering

Det händer tyvärr att mark ibland behöver saneras på skadliga och giftiga ämnen som bly och olja. Inte sällan kan det handla om gamla industrier, bensinstationer eller militära områden.

Ofta är det i samband med att man ska bygga som man upptäcker att marken är förgiftad och behöver saneras. Kanske har där en gång legat en skjutbana, tvätteri eller bensinstation och farliga kemikalier och ämnen har läckt ut. Det är viktigt att hälso- och miljöfarliga ämnen tas om hand. Annars kan de leda till hälsoproblem för människor i omgivningen, särskilt om ämnena är cancerframkallande. Men även grundvatten och djur och natur kan ta skada av olika miljöfarliga ämnen. Förr i tiden var man tyvärr inte lika noga med att förhindra olika slags utsläpp, men tack och lov vet vi bättre i dag.

Provtagning och dokumentation

En marksanering kräver rätt kunskap, dels för att de som utför saneringen inte ska komma till skada, dels för att föroreningarna inte ska frigöras och spridas ännu mer. Därför ska man låta ett företag specialiserat på marksanering utföra uppdraget. Saneringen måste också noga dokumenteras från början till slut med hjälp av teknisk expertis, godkända provtagare och saneringspersonal. Då blir saneringen kostnadseffektiv och man säkerställer också att den utförs på bästa sätt. Bäst är att göra en vanlig upphandling och begära in kostnadsförslag och referenser från några olika aktörer. Men det är viktigt att man även skriver ett ordentligt kontrakt med det företag man sedan väljer. I avtalet ska slutpris tydligt framgå och även när saneringen ska vara slutförd. Mer om marksanering hittar du här: marksanering.nu